Kontakta oss: Telefon +46 8 54 54 54 20+46 8 54 54 54 20 E-post: info@inobiz.se

Sök på Inobiz...

Inobiz gör integration enkel, snabb och skalbar

Inobiz Integration Server – IS

Integrationsplattformen som lätt anpassas efter dina behov

I Inobiz IS driftsmiljö kan du konfigurera flöden för att ta emot, konvertera och sända data samt att övervaka all trafik. Det är en flexibel, dynamisk och bred integrationsplattform som är stabil i både batch- och realtidsmiljö.

Med Inobiz IS kommer företag snabbt igång med sina integrationsprojekt och därefter exekveras integrationerna utan avbrott.

Inobiz IS ansvarar bland annat för kommunikation och konverting av affärskritisk information. En installation av Inobiz IS kan hantera allt från enstaka meddelanden inom företaget, till hundratusentals meddelanden från hundratals olika avsändare och mottagare varje dag.

Inobiz IS styrkor

Inobiz IS kan ändras och byggas ut om er organisation förändras. Funktionaliteten och kapaciteten kan utökas i takt med ert behov.

Det är det skräddarsydda programmeringsspråket EDI-C som gör Inobiz IS till marknadens snabbaste integrationslösning, både avseende prestanda och tidsåtgång för implementation.

Driftsmiljön har en kraftfull routning som är lätt att konfigurera. Genom att sätta upp routingregler kan man dirigera in rätt meddelandetyp till rätt integrationsflöde.

Den grafiska routningen gör det överskådligt och enkelt. Routingreglerna sätts upp i Inobiz IS Admin och använder sig av samma trädstruktur för formatkonvertining som du har i Inobiz DS.

Inobiz IS stödjer följande protokoll:

 • HTTP(S)
 • Web Services (SOAP)
 • X.400/IPM/X.435
 • SMTP/POP3
 • OFTP(2)
 • (S)FTP(S)
 • AS2
 • MS MQ
 • Filsystem (lokalt/nätverk)
 • SQL
 • Websphere MQ

 

Inobiz IS består av tre delar:

Inobiz Integration Server – Admin

Inobiz Integration Server – Transaction Monitor

Inobiz Integration Server – RT

Affärssystem/ERP integration