Kontakta oss: Telefon +46 8 54 54 54 20+46 8 54 54 54 20 E-post: info@inobiz.se

Sök på Inobiz...

Inobiz gör integration enkel, snabb och skalbar

Inobiz Integration Server – IS

Integrationsplattformen som lätt anpassas efter dina behov

I Inobiz IS driftsmiljö kan du konfigurera flöden för att ta emot, konvertera och sända data samt att övervaka all trafik. Det är en flexibel, dynamisk och bred integrationsplattform som är stabil i både batch- och realtidsmiljö.

Med Inobiz IS kommer företag snabbt igång med sina integrationsprojekt och därefter exekveras integrationerna utan avbrott.

Integration översikt

Integrera applikationer och data tvärs över din hybrid IT snabbt och enkelt. Integrera alla kombinationer av cloud, SaaS och on-premises applikationer.

Inobiz IS ansvarar bland annat för kommunikation och konverting av affärskritisk information. En installation av Inobiz IS kan hantera allt från enstaka meddelanden inom företaget, till hundratusentals meddelanden från hundratals olika avsändare och mottagare varje dag.

Inobiz IS styrkor

Inobiz IS kan ändras och byggas ut om er organisation förändras. Funktionaliteten och kapaciteten kan utökas i takt med ert behov.

Det är det skräddarsydda programmeringsspråket EDI-C som gör Inobiz IS till marknadens snabbaste integrationslösning, både avseende prestanda och tidsåtgång för implementation.

Driftsmiljön har en kraftfull routning som är lätt att konfigurera. Genom att sätta upp routingregler kan man dirigera in rätt meddelandetyp till rätt integrationsflöde.

Den grafiska routningen gör det överskådligt och enkelt. Routingreglerna sätts upp i Inobiz ISM Integration Server Manager och använder sig av samma trädstruktur för formatkonvertining som du har i Inobiz DS.

B2B/EDI översikt

Transformera sättet du gör affärer med dina leverantörer, kunder eller sk. trading partners . Effektivisera och automatisera genom integration med dina leverantörer, distributörer, partners och marknadsplatser och frigör smartare användning av resurser.

Support av vanligaste EDI standards

Inbyggd support för de flesta tradiotionella och moderna EDI-standarderna inkluderande XML, JSON, EDIFACT, X12, HL7, RosettaNet, Tradacom. Möjlighet finns att skapa sk. custom standards. Läs mer om Inobiz DS

Supportade kommunikationsprotokoll

Integration Server supportar ett stort antal kommunikationsprotokoll  — FTP/Secure FTP, Web Services (REST API,SOAP), Mail (SMTP/POP3), MQ, SQL/ODBC, AS2 (option), OFTP/OFTP2 (option), X.400 (option)

Trading partners

Sätt upp och administrera "trading partner" från Integration Server Manager så att du snabbt hittar, konfigurerar och inför förändringar map dina partners sätt att kommunicera.

Monitor & Tracking

I Integration Server Manager ISM får översikt och insyn i alla aktiviteter samt effektiv notifiering

API översikt

Med Integration Server kan du designa, säkra och skala APIer för att utbyta affärsinformation mellan applikationer, eller publisera APIer för trading partners och kunder att konsumera. 

Integration Server Manager supportar livscykeln av APIer i en hybrid miljö. Konfigurera ett API och exponera en real-tids integration effektivt. Centralt testa och inför API. Monitorera APIer med Integration Server Manager.

Integration Server Manager ISM inkluderar verktygen för att publisera ett Web API och genom webservice client konsumera en webservice baserad på REST, SOAP.

Med Inobiz DS Grafiskt Mapping verktyg kan man anropa ett externt API inuti en mappning för att tex säkerställa data är korrekt.    

 

Inobiz IS består av tre delar:

Inobiz Integration Server – Admin

Inobiz Integration Server – Transaction Monitor

Inobiz Integration Server – RT

Affärssystem/ERP integration