Kontakta oss: Telefon +46 8 54 54 54 20+46 8 54 54 54 20 E-post: info@inobiz.se

Sök på Inobiz...

Inobiz gör integration enkel, snabb och skalbar

Om Inobiz - Vi gör integration enkel

Inobiz är ett ledande företag inom dataintegration och har verkat sedan 1996. Integrationsplattform och utvecklingsverktyg för transformering och datamappning finns installerad hos över 500 kunder. Integrationsplattform för affärspartners (B2B/EDI), applikationer (A2A/EAI), Cloud/Saas samt data/databas i en lösning.

Inobiz produkter används främst i komplexa och prestandakritiska miljöer för att integrera och ansluta system inom ett företags (EAI) och / eller mellan företag (EDI) men också för att integrera systemen med webben.

Inobiz affärsidé är att göra det möjligt och hanterbart för alla företag att integrera elektroniska uppgifter. Detta görs genom att tillhandahålla kostnadseffektiva, användarvänliga och begripliga produkter som är skalbara och anpassningsbara till både stora och små system.

Inobiz organisation består av tre områden: utveckling, marknadsföring/försäljning och administration – där utveckling är ryggraden i företaget. Men organisationen tar på intet sätt slut där. I ett tätt samarbete tar våra partners vid på ett professionellt sätt. Idag uppgår nätverket av erfarna partners till över 30 företag, alla granskade och certifierade av Inobiz.

Inobiz produkter finns representerade i nästan alla typer av företag och är praktiskt taget integrerat med alla befintliga affärssystem (ERP) system. Inobiz kunder är huvudsakligen belägna i de nordiska länderna men under det senaste åren har det skett en ökning av försäljningen utomlands. Idag är Inobiz Integration Server, flaggskeppet av Inobiz produkter, en av Sveriges mest använda integrationsplattformar. Våra produkter finns på över 500 företag i Skandinavien. Kontakta gärna Inobiz för mer information.